AKTUALNOŚCI - PROGRAM TRANSIT 24

 

Ford Transit24 to pakiet inteligentnych produktów i usug w przystpnych cenach przeznaczonych dla firm, stworzonych z myl o obnieniu kosztów eksploatacji i zapewnieniu maksymalnej sprawnoci pojazdów.

Twój pojazd bdzie serwisowany na najwyszym poziomie z wykorzystaniem najnowoczeniejszej diagnostyki. Naszym celem jest minimalizacja czasu przestoju Twojego Vana, utrzymanie jego kosztów eksploatacji na niskim poziomie przy jednoczesnymograniczeniu zakóce Twojej dziaalnoci.

www-asistance.jpg

 Aktywowana podczas kadego przegldu serwisowego, obowizujcaprzez 12 miesicy lub do nastpnego zaplanowanego
przegldu serwisowego. Usuga assistance dostpna przez ca dob, zapewniajca szybkie naprawy przez 365 dni w roku.

One Call

Wygodny dostp do wszystkich potrzebnych usug Ford pod jednym numerem telefonu. Wystarczy zadzwoni pod numer 
+48 22 522 27 27

Usuga odbioru i dostarczenia samochodu 
(Door To Door)

Pracownicy Serwisu mog odebra Twój pojazd i dostarczy go z powrotem po zakoczeniu usugi serwisowania lub naprawy.
Moesz wic wicej czasu powici swojemu biznesowi.

 

 

Bezpatna usuga Assistance

 

 www-zastepcze.jpg

Zastpcze pojazdy dostawcze

Kiedy Twój pojazd nie bdzie sprawny, dostarczamy Ci samochód zastpczy: zbliony pod wzgldem rozmiarów i parametrów
(usuga nie obejmuje pojazdów specjalistycznych lub przebudowanych).

Priorytet przyjcia do serwisu

Pojazdy unieruchomione naprawiamy w moliwie krótkim czasie, aby Twój biznes nie odczu niezaplanowanego przestoju Transita.

Serwis na poczekaniu

Szybkie i wydajne serwisowanie. W naszych serwisach wydzielona zostaa przestrze Klienta,
gdzie swobodnie moesz pracowa korzystajc z darmowego cza Wi-Fi,
napi si kawy czekajc na odbiór swojego Transita.

 

www-godziny.jpg

Przegldy miedzyokresowe

Kontrola stanu technicznego i bezpieczestwa pojazdu w poowie okresu midzy przegldami obowizkowymi daj moliwo
wychwycenia nieprawidowoci, uszkodze trudno zauwaalnych podczas codziennej jazdy.

Wykwalifikowani mechanicy Ford

Wykwalifikowani i wyszkoleni zgodnie z najwyszymi standardami technicznymi Forda mechanicy, posiadajcy dowiadczenie
i wiedz zapewniaj fachow obsug pojazdów uytkowych Ford.
 

 

 

 

 

www-recepcja.jpg

 

Recepcja bezporednia/e-check pojazdów Ford

Recepcja bezporednia/e-check pojazdu dostarczy Ci informacji o stanie technicznym Twojego pojazdu.
Otrzymasz wykaz, jakich napraw bdzie potrzebowa Twój Transit.

Atrakcyjna oferta serwisu i napraw

Serwisy Pojazdów Dostawczych zapewniaj atrakcyjne oferty serwisowania i napraw w przejrzystych i przystpnych cenach,
 aby móg by
 zawsze mobilny.

Programy przeduenia gwarancji Ford Protect

przygotowane specjalnie z myl o samochodach uytkowych i ich uytkownikach. To kompleksowy zestaw opcjonalnych programów przeduenia
gwarancji dopasowanych do sposobu,
 w jaki uytkujesz samochód.

 

www-transit24.jpg

Usuga mycia pojazdów

Pracownicy w Serwisie Transita zadbaj nie tylko o nienaganny stan techniczny Twojego pojazdu po przegldzie serwisowym,
ale równie o jego wygld.

Obowizkowe Badania Techniczne

W Naszych Serwisach dedykowanych samochodom uytkowym przeprowadzane s take regularnie, 
obowizkowe badania
techniczne. Jeli znajdziemy jakiekolwiek nieprawidowoci, szybko wykonamy
 
niezbdne naprawy w atrakcyjnej cenie. Wystarczy,
 e skorzystasz z naszych usug a odbierzesz 
swojego Transita sprawnego, z wanym badaniem
 technicznym.

Specjalistyczne narzdzia diagnostyczne Ford

Stworzone z myl o szybkiej diagnostyce pojazdów marki Ford. 

Robert Kmiecik
doradca ds. serwisu TRANSIT
tel. +48 77 409 12 50
serwis@bustan.pl

 

 

 
SAMOCHODY OSOBOWE
AKTUALNOŚCI
GALERIA
P.P.U.H BUSTAN
Ul. Ujejskiego 17-19
48-300 Nysa

TEL: 77 409 12 50
FAX: 77 409 12 51
e-mail: info@bustan.pl