SERWIS - SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Oryginalne czci a zdarzenie drogowe
 

Oryginalne Czci Forda przywróc Twój samochód do oryginalnego stanu.

Wypadek drogowy to cika próba dla Twojego Forda. Na szczcie korzystajc przy naprawie samochodu z Oryginalnych Czci Forda, mona przywróci go do pierwotnego stanu - jak gdyby wypadek nigdy si nie zdarzy. 
Oryginalne Czci Zamienne Forda zostay zaprojektowane i wyprodukowane przez firm Ford wedug tych samych specyfikacji które obowizuj podczas fabrycznego montau pojazdu. Moesz by wic pewien, e speniaj najwysze standardy jakoci wykonania, w zwizku z czym odznaczaj si Idealnym Dopasowaniem i Wykoczeniem. Dziki nim Twój Ford wci bdzie objty Gwarancj Perforacyjn Forda i pomimo naprawy nie straci na wartoci.


Co si stanie podczas zderzenia?

Oryginalne Czci Zamienne Forda zaprojektowano i przetestowano tak, aby podczas wypadku idealnie ze sob wspódziaay i wspólnie zredukoway jego niebezpieczne skutki. Stosujc w swoim Fordzie inne ni oryginalne czci, nie bdziesz wiedzie jaki maj wpyw na ogólny poziom bezpieczestwa w trakcie zderzenia, a do momentu, kiedy moe by ju za póno. Nie tylko Ty i Twoi pasaerowie moecie by naraeni na wiksze niebezpieczestwo. Pokazuj to wyniki bada przeprowadzonych przez organizacj Motor Industry Research (MIRA) na Fordzie Fiesta MY 2005. W sytuacji zderzenia z pieszym wspóczynnik siy uderzenia o testowan nieoryginaln mask pojazdu, by nawet do 37% wyszy w newralgicznych miejscach uderzenia przyczyn zwikszenia ryzyka wystpienia obrae nawet o 17%.


Jak sprawnie przebiegnie naprawa?

Idealne Dopasowanie i Wykoczenie Oryginalnych Czci Zamiennych Forda jest tak samo dokadne, jak czci, z którymi Twój Ford zjecha z tamy produkcyjnej. 
Oryginalne Czci Zamienne Forda s wykonane na podstawie tych samych projektów co czci fabryczne - charakteryzuj si tak sam jakoci wykonania. Dlatego nie maj najmniejszych odksztace a w ich monta nie trzeba wkada wiele wysiku.


Jak trwae s Oryginalne Czci Zamienne Forda?

Testy przeprowadzone przez MIRA dowodz, e Oryginalne Czci Zamienne Forda wykazuj wiksz odporno na korozj ni ich testowane zamienniki. Na przykad, oryginalny botnik Forda do modelu Ford Focus nie nosi adnych ladów rdzy nawet po 144 godzinach testów, podczas gdy testowany w tych samych warunkach zamiennik by ju wyranie skorodowany. Tak wic stosujc Oryginalne Czci Zamienne Forda masz pewno, e Twój Ford pozostanie w idealnym stanie znacznie duej.
Stosujc Oryginalne Czci Zamienne Forda, zachowujesz Gwarancj Perforacyjn Forda, podczas gdy gwarancja ta przestaje obejmowa pojazdy, w których zamontowano zamienniki.
 

Sprawdzona i potwierdzona przewaga

Oryginalne Czci Zamienne Forda nie s testowane wycznie przez firm Ford. Zajmuje si tym równie niezalena organizacja Motor Industry Research Association (MIRA). W wikszoci przypadków wyniki testów potwierdzaj, e pod wzgldem Idealnego Dopasowania i Wykoczenia, zachowania podczas zderze z pieszymi oraz odpornoci na korozj Oryginalne Czci Forda speniaj swoj funkcj znacznie lepiej ni ich zamienniki.*

Na szczcie, nie potrzeba adnych testów aby sprawdzi, czy podczas naprawy uyto Oryginalnych Czci Zamiennych Forda. Dziki wyranemu oznakowaniu moesz to stwierdzi goym okiem. Wiele Oryginalnych Czci Zamiennych Forda posiada w widocznym miejscu atwo rozpoznawalne logo Forda. Dziki temu nie bdziesz mia najmniejszej wtpliwoci, e w odpowiednie miejsce trafiy odpowiednie czci.


Podejmij wiadom decyzj

Teraz ju wiesz, e stosowanie Oryginalnych Czci Zamiennych Forda daje znacznie wicej, ni mogoby Ci si wydawa. Poza przywróceniem Twojego Forda do stanu sprzed kolizji, Oryginalne Czci Zamienne Forda zapewni równie: 
niezbdn ochron Tobie, Twoim pasaerom oraz pieszym 
utrzymanie gwarancji na samochód 
niezmienn odporno pojazdu na korozj 
niezmienn ywotno Twojego Forda, bezwzgldu na dokonywane naprawy 
najwysz moliw warto samochodu przy odsprzeday 
atw identyfikacj dziki widocznemu na wikszoci czci znakowi firmowemu Forda 

Wystarczy, e bdziesz pamita, aby przy kadej naprawie wymaga stosowania Oryginalnych Czci Zamiennych Forda. A wtedy bdzie tak, jak gdyby wypadek nigdy si nie zdarzy.
 
 
 
 
SAMOCHODY OSOBOWE
AKTUALNOŚCI
GALERIA
P.P.U.H BUSTAN
Ul. Ujejskiego 17-19
48-300 Nysa

TEL: 77 409 12 50
FAX: 77 409 12 51
e-mail: info@bustan.pl