SERWIS - STACJA KONTROLI

Witamy w naszej podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów

W naszej stacji diagnostycznej oferujemy wykonanie:

- przegl±dów podstawowych

- przegl±dów samochodów z instalacj± gazow±

- przegl±dów samochodów sprowadzonych za granicy

- okresowych badañ technicznych pojazdów, w tym tak¿e pojazdu zabytkowego,taksówki osobowej lub baga¿owej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzenia egzaminu pañstwowego, dodatkowych badañ technicznych pojazdów skierowanych przez starostê w celu ustalenia danych niezbêdnych do jego rejestracji;

- badañ technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Godziny otwarcia:

Pon - Pi±t od 7.00 do 17.00

Sobota od 8.00 do 14.00

 
SAMOCHODY OSOBOWE
AKTUALNOCI
GALERIA
P.P.U.H BUSTAN
Ul. Ujejskiego 17-19
48-300 Nysa

TEL: 77 409 12 50
FAX: 77 409 12 51
e-mail: info@bustan.pl